Generelle vilkår for brug

Version fra 25. april 2022-04-25.
Følgende vilkår og betingelser for brug ("Brugsbetingelser") gælder mellem campingpladsejeren (herefter "Campingpladsejeren" eller "CÄ") og Scandinavian Camping Group AB, 556867-9129, med adresse Götgatan 18, 118 46 Stockholm (herefter "Campcation" eller "CC") i sin egenskab af formidler af campingpladser og standpladser. Brugsbetingelserne regulerer CÄ's brug af og forbindelse til hjemmesiden [campcation.se/.fi/.no/.dk osv.] (herefter "Hjemmesiden"). Ved at bruge og registrere CÄ på hjemmesiden accepterer CÄ at være juridisk bundet af disse brugsbetingelser og bekræfter, at CÄ har læst og forstået dem. Endvidere accepterer Kunden ved at registrere og bruge Hjemmesiden, at Campcation kan sende nyhedsbreve og opdateringer af sit tilbud til Kunden, medmindre Kunden på forhånd skriftligt meddeler Campcation andet. Registreringen bekræfter også, at den registrerede person har fuld kapacitet og fuldmagt og er bemyndiget til at indgå bindende aftaler på vegne af CÄ. Hvis CÄ ikke accepterer eller ikke har fuld kapacitet, fuldmagt og myndighed til at acceptere disse brugsbetingelser og politikken, må CÄ ikke bruge hjemmesiden.
General

Campcation er den ansvarlige formidler af tjenesten. Som mellemmand er Campcation kun ansvarlig for overførslen af tilbuddet fra campingpladsejeren til kunden. Det er campingpladsejeren , der er ansvarlig for indholdet af tilbuddet og al håndtering af tilbuddet på webstedet. Campcation er ansvarlig for at sikre, at brugeren modtager en skriftlig bekræftelse på sin booking. Campcations tjenester leveres med passende teknologi og nøjagtighed, men kan ikke garanteres, at alle oplysninger er præcise, fuldstændige eller korrekte. Under alle omstændigheder er hver campingpladsejer uafhængigt ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og korrektheden af de beskrivende oplysninger om indkvarteringstilbuddet (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om pris / gebyr, vilkår og betingelser og tilgængelige campingtjenester), der vises på Campcation-webstedet. Hvis servicen ikke stemmer overens med bookingen på grund af omstændigheder, der ligger inden for Campingpladsejerens kontrol, er Campingpladsejeren fuldt ansvarlig for en sådan uoverensstemmelse. Campingejerens forpligtelse omfatter således at tilbyde en kunde en tilsvarende service eller indkvartering som booket. Dette er i tilfælde af, at der opstår omstændigheder, der betyder, at den specifikke service, der er booket, ikke kan leveres, når en booker ankommer til campingpladsen. Kunden benævnes i det følgende som ”Campinggæsten” eller ”CG”. Hvis en campist ikke mener, at campingpladsejeren har givet korrekte oplysninger på campingpladsens hjemmeside, skal campingpladsejeren først forsøge at løse dette i aftale med campisten. Hvis der alligevel opstår en tvist mellem campinggæsten og campingpladsejeren, skal Campcation straks informeres og have mulighed for at mægle mellem campinggæsten og campingpladsejeren i et forsøg på at nå frem til en aftale. Campingpladsejeren har ret til at annullere sin indkvartering på Campcation uden beregning.

Afbestillingsregler

Campingpladsejeren forpligter sig ved at registrere sig på Campcations websted til at acceptere Campcations afbestillingsregler over for campisten. I henhold til afbestillingspolitikken har campinggæsten ret til en gratis afbestillingsret op til 48 timer før check-in-tidspunktet for den valgte indkvartering hos campingpladsejeren. Hvis CG vælger at annullere indkvarteringen efter dette tidspunkt (0–48 timer før check-in), skal det fulde gebyr for indkvarteringen betales, og CG er berettiget til at modtage reservationsgebyret for indkvarteringen fra Campcation minus Campcations provision. CÄ har ret til at give CG en mere generøs afbestillingspolitik end Campcations afbestillingspolitik, men Campcation har stadig ret til sin provision på den oprindelige booking. Ved en eventuel dobbeltbooking, hvor CG har booket overnatning via Campcation, uanset booking- og overnatningstype, men CÄ alligevel ikke kan tilbyde en ledig overnatning til CG. Så skal CÄ tilbyde en tilsvarende indkvartering til CG, og CÄ skal være fuldt ansvarlig for denne omkostning til CG.

Pris

Campcation er berettiget til 15% provision af de samlede omkostninger ved reservationen inklusive transaktionsgebyrer, medmindre andet er aftalt. Når CG betaler reservationsgebyret til Campcation, sker det via en sikker betalingsløsning, der leveres af en tredje part. Betaling af de modtagne omkostninger for booking minus provision til CÄ finder sted i begyndelsen af hver kalendermåned, medmindre der er indgået en anden særlig skriftlig aftale mellem CÄ og Campcation. I tilfælde af aflysning refunderes beløbet til CG via Campcation, minus Campcations provision CÄ fastsætter selv prisen for de forskellige indkvarteringer på Campcations.

Ændringer i brugsbetingelserne

Disse brugsbetingelser gælder fra den seneste ændringsdato. Campcation kan fra tid til anden opdatere brugsbetingelserne. Alle sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er offentliggjort. CÄ:s fortsatte brug af Hjemmesiden efter offentliggørelse af ændrede Betingelser for brug udgør CÄ:s accept og aftale om at være bundet af de ændrede Betingelser for brug.

Indsamling og brug af oplysninger

Campcation kan behandle personoplysninger og er dataansvarlig for data, der afgives i forbindelse med tjenesten, eller registreres i forbindelse med registrering på Hjemmesiden. Campcation kan også supplere personoplysningerne ved at indhente oplysninger fra private og offentlige registre. Ved at registrere sig på Hjemmesiden giver CÄ derfor samtykke til behandling af personoplysninger inden for rammerne af Campcation:s aktiviteter. Som regel har Campcation også behov for at indsamle, opbevare, behandle og bruge personoplysninger om CÄ:s repræsentanter og reelle ejere til samme formål, og CÄ er ansvarlig for at sikre, at disse personer giver samtykke til en sådan behandling. Campcation er berettiget til at sende nyhedsbreve og anden information til CÄ for at holde dem informeret om nyheder og vigtige begivenheder og information fra vores partnere. CÄ kan til enhver tid afmelde nyhedsopdateringer og information ved at kontakte Scandinavian Camping Group AB.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Al information, tekst, video, lyd, mediefiler, grafik og billeder, der vises på eller er tilgængelige på webstedet (i det følgende samlet benævnt ”rettighederne”) tilhører Campcation eller dets licensgivere. Campcation eller dets licensgivere, som relevant , har fuld ret til at bruge alt indhold på alle måder og til alle formål, og har alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til rettighederne. CÄ har ikke, og CÄ:s brug af webstedet giver ikke, nogen ejendomsret interesse i rettighederne eller webstedet.

Webstedet og rettighederne er beskyttet af svenske og/eller internationale immaterielle rettigheder og/eller ejendomsretlige love, som kan omfatte ophavsret, varemærke, patent eller forretningshemmeligheder. CÄ må kun bruge Webstedet til personlig eller intern forretningsbrug. CÄ må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge eller videresælge webstedet eller noget indhold.

Alle varemærker, navne, logoer, produkt- og servicenavne, illustrationer og slogans, der vises på webstedet (i det følgende samlet benævnt ”Campcation-mærkerne”) ejes af Campcation, dets tilknyttede selskaber eller dets licensgivere. CÄ må ikke bruge Campcation-mærkerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campcation.

De oplysninger, der uploades af CÄ på webstedet, tilhører CÄ eller dennes partner eller dennes licensgivere. CÄ er fuldt ansvarlig for sådanne oplysninger og skal holde Campcation skadesløs for enhver direkte eller indirekte skade forårsaget af sådanne oplysninger til Campcation eller tredjeparter.

Campcation er berettiget til at bruge alt materiale og oplysninger offentliggjort af en CÄ på webstedet til markedsføringsformål af Campcation. CÄ er ansvarlig for at sikre, at CÄ eller dennes partnere eller licensgivere giver Campcation tilladelse til en sådan brug, medmindre Campcation og CÄ på forhånd skriftligt har aftalt andet.

Links

Webstedet kan indeholde links til en anden parts websted eller andre websteder tilhørende Campcations partnere eller tilknyttede virksomheder (”Tredje parts websteder”). Disse links leveres udelukkende som en bekvemmelighed for CÄ, og disse vilkår for brug regulerer ikke tredjepartswebsteder. CÄ:s adgang til og afhængighed af og brug af disse links og eventuelle tredjepartswebsteder sker helt på egen risiko og er underlagt tredjepartswebstedernes brugsvilkår. Campcation er ikke ansvarlig for og har intet ansvar over for CÄ for rettighederne på eller brugen af en anden parts websted.

CÄ er ikke berettiget til at linke til andre bookingwebsteder, medmindre Campcation har godkendt en sådan linking skriftligt på forhånd.

Aftaleperiode og opsigelsesvarsel

Medmindre andet specifikt er angivet skriftligt mellem Campcation og CÄ, løber CÄ:s aftale med Campcation på ubestemt tid uden bindingsperiode.

Campingpladsejeren kan tilslutte sig Campcations hjemmeside ved at registrere sig uden et gebyr for tilslutning. Afbestilling skal ske skriftligt pr. post eller e-mail. CÄ forbeholder sig dog ret til at opfylde de bookinger, der er foretaget inden opsigelsen i overensstemmelse med Campcations bookingbetingelser.

Love og regler

CÄ accepterer at overholde alle gældende nationale og internationale love og regler ved brug af hjemmesiden. Derudover må CÄ ikke, uden Campcations udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse: (i) få adgang til, overvåge eller kopiere indhold eller oplysninger på hjemmesiden ved hjælp af en robot, spider, scrape-teknologi eller anden automatisk eller manuel metode til noget formål; (ii) overtræde begrænsningerne i eventuelle robotudelukkelsesoverskrifter på hjemmesiden eller omgå eller omgå andre foranstaltninger, der bruges til at forhindre eller begrænse adgangen til hjemmesiden, (iii) foretage nogen handling, der efter vores vurdering pålægger eller kan pålægge vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning; (iv) deep link til nogen del af hjemmesiden til noget formål; eller (v) ”frame”, ”mirror” eller på anden måde inkorporere nogen del af hjemmesiden med nogen anden hjemmeside (hver af de foregående, en ”Uautoriseret brug”).

CÄ må ikke uploade eller levere indhold, der er skabt til spam, uvelkomne kontakter eller indhold, der gentagne gange deles på en forstyrrende måde, indhold der støtter ulovlige eller skadelige aktiviteter eller vold, eller er blasfemisk, fornærmende, vulgært, uanstændigt, truende, diskriminerende.

CÄ må ikke bruge reklamer eller profiler, der giver svigagtige, falske, vildledende eller vildledende oplysninger.

Overtrædelse af brugsbetingelserne

Campcation forbeholder sig ret til at tage enhver handling, vi finder nødvendig, hvis vi mener, at din brug af webstedet overtræder disse betingelser, krænker rettighederne for enhver person eller enhed, truer den personlige sikkerhed for enhver person eller enhed, udgør en uautoriseret brug eller kan skabe ansvar for Campcation.

Limitation of liability

Webstedet er tilgængeligt ”som det er” med fejl og mangler uden nogen garanti af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, titel, fravær af krænkelse, der måtte opstå fra drift, ydeevne, brug eller sædvane. Uden at begrænse det foregående fremsætter Campcation ingen erklæringer af nogen art om webstedet om, at det vil opfylde bestemte krav, opnå bestemte resultater, være kompatibelt eller fungere sammen med anden software/websted eller applikation, at det vil fungere uden afbrydelse, opfylde standarder for ydeevne eller pålidelighed eller være fejlfrit, at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet, at oplysningerne deri vil være egnede til CÄ:s behov, eller være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Campcation kan til enhver tid ændre og/eller forbedre hjemmesiden. Medtagelsen af en bestemt tjeneste eller et bestemt produkt på webstedet indebærer ikke en godkendelse af tjenesten eller produktet fra Campcation

Campcation er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, tilfældige, særlige eller følgeskader, der opstår på nogen måde ud af eller i forbindelse med CÄ:s adgang til eller brug af webstedet adgang til eller brug af hjemmesiden eller med enhver forsinkelse eller manglende evne til at få adgang til, se eller bruge hjemmesiden, herunder vores undersøgelse af CÄ:s brug af hjemmesiden, uanset om baseret på en teori om uagtsomhed, kontrakt, civilretligt ansvar, strengt ansvar eller andet, og selv om Campcation er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Hvis din jurisdiktion ikke tillader nogle af de ovennævnte begrænsninger, gælder nogle eller alle ovenstående udelukkelser og begrænsninger muligvis ikke for dig.

Skadesløsholdelse

CÄ accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Campcation, dets tilknyttede selskaber og deres ledere, direktører, medarbejdere, agenter, partnere, efterfølgere og overdragere skadesløse fra og mod alle krav, sager, fordringer, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller natur, herunder men ikke begrænset til rimelige juridiske repræsentationsomkostninger, gebyrer og regnskabsafgifter som følge af noget af det følgende: (i) CÄ overtræder disse brugsbetingelser, (ii) CÄ overtræder enhver lov eller en tredjeparts rettigheder, eller (iii) CÄ bruger webstedet eller nogen af rettighederne i strid med disse brugsbetingelser.

Jurisdiktion og tvister

CÄ giver hermed samtykke til jurisdiktion og værneting for Stockholm kommune i Stockholm county, for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse brugsvilkår eller brugen af webstedet.

Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, vil gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller forringet. Vores manglende eller forsinkede håndhævelse af en bestemmelse i disse vilkår på noget tidspunkt vil ikke udgøre et afkald på vores ret til at håndhæve den samme eller nogen anden bestemmelse i denne aftale i fremtiden.

Disse brugsvilkår udgør hele aftalen mellem CÄ og Campcation i forhold til webstedet, og de erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og forslag, uanset om de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og Campcation i forhold til webstedet. CÄ:s forpligtelser til at skadesløsholde Campcation, sammen med enhver anden del af disse vilkår og betingelser, som efter deres art fortsat skal gælde efter ophør af disse vilkår og betingelser, eller din ret til at bruge webstedet skal fortsat gælde.

CÄ anerkender, at en overtrædelse af disse vilkår og betingelser fra CÄ:s side vil resultere i uoprettelig skade, og at monetær erstatning i sådanne tilfælde kan være utilstrækkelig til at kompensere Campcation. I tilfælde af en overtrædelse af nogen af disse brugsbetingelser har Campcation derfor, ud over enhver økonomisk kompensation, ret til midlertidige, foreløbige og/eller permanente påbud, som måtte være nødvendige for at begrænse enhver fortsat eller yderligere overtrædelse af disse brugsbetingelser, uden at vise eller bevise nogen faktiske skader eller præsentere en obligation eller lignende sikkerhed. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i denne aftale, er forbeholdt.

Alle meddelelser skal sendes til: Scandinavian Camping Group AB 556867–9129, med en kopi til: partners@campcation.se.

Alle andre kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation relateret til webstedet skal sendes til: partners@campcation.se.