Ud over Campcations vilkår, betingelser og databeskyttelse og cookies gælder følgende betingelser:

Generelle bookingbetingelser

Tak, fordi du bruger Campcation. Vi giver dig som bruger mulighed for at opdageEuropa via den bedst mulige booking- og informationsportal. Camping tilbyder direkte bookingmuligheder på flere sprog, komplet campingpladsinformation, anmeldelser fra flere uafhængige kilder og en personlig service. Tak for du bruger Campcation!

Disse generelle vilkår og betingelser ("Betingelser") gælder mellem dig ("dig"/"dig") og Scandinavian Camping Group AB med registreringsnummer 556867-9129 ("vi" eller "os"), operatøren på siden Campcation (Campcation). Vi fungerer som mellemmænd for Boende og er ansvarlige ikke for udførelsen af tjenesten. Kontrakten for selve leveringen af Boligen indgås mellem dig og den relevante udlejer ("Serviceudbyderen"). Ud over disse betingelser for brugen af Campcation gælder tjenesteudbyderens betingelser reservationsbetingelser for boligen.

Bookinger via Campcation kan kun foretages af dig, der har læst de generelle reservationsbetingelser og godkendte dem uden forbehold. Du kan ikke gennemføre reservationen uden godkendelse forholdene. Du forpligter dig til at opfylde de forpligtelser, der fremgår af vilkårene. Aftalen mellem dig og Campcation træder i kraft, så snart Campcation har sendt en skriftlig bekræftelse af reservationen til dig via e-mail. Det anbefales, at du gemmer og/eller udskriver en kopi af disse generelle reservationsbetingelser til reference ved reservation. Campcation forbeholder sig retten til at ændre disse generelle reservationsbetingelser til enhver tid. Du accepterer at respektere og følge de til enhver tid gældende vilkår og betingelser campingbookinger via Campcation.

Hvem har ansvaret?

Vi fungerer kun som formidlere af overnatning. Indkvarteringen stilles til rådighed af tjenesteudbyderen som vist i reservationsbekræftelsen. Vi er derfor ikke ansvarlige for opfyldelsen af aftalen. Vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne fejl i bookingen, der opstår på Campcation på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Campingpladser og andre leverandører, der leverer produkter og tjenester til Campcation, er uafhængige leverandører og er ikke at betragte som ansatte hos eller agenter for Campcation eller dets partnere og/eller leverandører. Campcation og dets partnere er ikke ansvarlig for leverandørens handlinger, fejl eller udeladelser, data, garantier, kontraktbrud eller uagtsomhed eller for enhver personskade, dødsfald, tingsskade eller andre skader og udgifter, der opstår som følge heraf. Campcation og dets partnere er ikke ansvarlige og har ingen forpligtelse til udstede erstatning i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, overbookinger, strejker, force majeure eller andre forhold uden for Campcations umiddelbare kontrol. Campcation er ikke ej heller ansvarlig for eventuelle yderligere udgifter, forsinkelser, omdirigering eller handlinger fra regering eller myndigheder. Campcation, dets partnere og/eller leverandører er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader opstået som følge af eller i forbindelse med brugen af Campcation, eller for forsinkelser eller manglende evne til at bruge Campcation, eller for information, software, produkter og tjenester opnået gennem Campcation. Dette gælder uanset på hvilket grundlag et sådant ansvar er begrundet. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger i disse generelle reservationsbetingelser gælder kun i det omfang det er tilladt efter gældende ret. Intet i disse generelle reservationsbetingelser skal begrænse eller udelukke vores ansvar i tilfælde af svindel fra vores side eller for personskade eller død som er forårsaget af vores uagtsomhed.

Bekræftelse

En bekræftelse på din reservation, indeholdende vigtig information som f.eks beskrivelsen af den reserverede campingplads og prisoplysninger, vil blive sendt til dig på e-mail. Hvis du ikke modtager en bekræftelse på e-mail inden for 24 timer efter reservationstidspunktet skal du kontakte Campcation direkte via telefon, chat eller e-mail.

Ændringer eller annulleringer

Fortrydelsesret efter lov (2005:59) om fjernsalg og aftaler uden for forretningssted er undtaget ved aftaler om overnatning, ophold eller fritidsaktiviteter og dermed du kan ikke fortryde en aftale om leje af standpladser til telte, campingvogne og campingvogn.

I overensstemmelse med Campcations' afbestillingspolitik har du ret til gratis afbestilling op til 2 dage før indtjekningsdagen. Du vil få refunderet det fulde beløb minus "skatter og gebyrer", svarende til 10-15% af det samlede beløb. Hvis du vælger at afbestille indkvarteringen efter denne periode (0-2 dage før indtjekningsdagen), opkræves der fuld betaling for indkvarteringen. Hvis du ikke tjekker ind den første nat af reservationen, men planlægger at tjekke ind ind for efterfølgende nætter i reservationen, skal du bekræfte reservationen direkte med campingpladsen inden den oprindelige dato for check-in for at forhindre at hele reservationen annulleres.

Aldersgrænse for booking

For at booke/indgå aftale med os skal du være fyldt 18 år. Identifikation kan være påkrævet påkrævet ved ankomst. Overholdelse af aldersgrænsen er et krav for at få adgang til scenepladsen. Ved at acceptere disse vilkår garanterer du det du er over 18 år.

Leverandørpræsentationer

Vi er ikke ansvarlige for unøjagtigheder i informationsmaterialet, som består af beskrivende tekster, billeder, faciliteter, placeringsoplysninger og ting, der kan reserveres. Via Campcation tilbyder Serviceudbyderne deres sortiment og er ansvarlig for at præsentere dette på en korrekt måde.

Klage

Vi optræder kun som mellemmænd og er ikke part i aftalen mellem leverandøren og dig. Eventuelle fejl eller mangler ved den aftalte service skal derfor klages over direkte til leverandøren.

Support

Har du spørgsmål og brug for hjælp, kan du kontakte os via info@campcation.se.

Tvist

Aftalen mellem dig og Campcation, herunder, men ikke begrænset til, disse generelle vilkår Bookingbetingelser, reguleret af svensk lovgivning. svensk domstol er bemyndiget til tage op og afgøre eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af aftalen og/eller de generelle reservationsbetingelser.

Personlige data

Vi er ansvarlige for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med booking af stand (såsom navn, adresse og telefonnummer). Var på vej at behandle personoplysningerne med det formål at administrere booking og betaling, markedsføring og for i øvrigt at kunne opfylde vores forpligtelser og varetage rettigheder i henhold til de aftaler, der er indgået med dig. Dataene kan leveres ud til inkassofirmaer, myndigheder/domstole til inkasso, fastsættelse og tvangsfuldbyrdelse af dine kontraktlige forpligtelser. Svenske domstole er bemyndiget til at tage op og afgøre evt tvister som følge af fortolkningen af aftalen og/eller de generelle reservationsbetingelser. Efter skriftlig anmodning kan de få adgang til de oplysninger, der er registreret, oplysninger om, hvordan disse bruges, og hvor oplysningerne er indhentet.