Naast de voorwaarden, bepalingen en gegevensbescherming & cookies van Campcation zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Algemene reserveringsvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van Campcation. Wij bieden u, de gebruiker, de mogelijkheid om Europa te ontdekken via het best mogelijke boekings- en informatieportaal. Campcation biedt directe boekingsmogelijkheden in verschillende talen, volledige campinginformatie, beoordelingen van verschillende onafhankelijke bronnen en een persoonlijke service. Bedankt voor het gebruik van Campcation!

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing tussen u ("u") en Scandinavian Camping Group AB met bedrijfsnummer 556867-9129 ("wij" of "ons"), de exploitant van de Campcation site (Campcation). Wij treden op als bemiddelaar van accommodatie en zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Het contract voor de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de Accommodatie wordt gesloten tussen u en de betreffende verhuurder (de "Dienstverlener"). Naast deze gebruiksvoorwaarden van Campcation zijn de boekingsvoorwaarden van de Dienstverlener voor de Accommodatie van toepassing.

Boekingen via Campcation kunnen alleen worden gemaakt door u die de Algemene Boekingsvoorwaarden heeft gelezen en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. U kunt uw reservering niet afronden zonder de voorwaarden te hebben geaccepteerd. U verbindt zich ertoe de in de voorwaarden vermelde verplichtingen na te komen. De overeenkomst tussen u en Campcation komt tot stand zodra Campcation u per e-mail een schriftelijke bevestiging van de reservering heeft gestuurd. Het verdient aanbeveling om een exemplaar van deze Algemene Boekingsvoorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat u deze kunt raadplegen bij uw reservering. Campcation behoudt zich het recht voor om deze algemene reserveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. U verbindt zich ertoe de voorwaarden die van tijd tot tijd van kracht zijn voor campingboekingen via Campcation te respecteren en na te leven.

Wij treden slechts op als accommodatieverschaffer. De accommodatie wordt geleverd door de dienstverlener die in de boekingsbevestiging is aangegeven. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de nakoming van het contract. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de boeking die ontstaan bij Campcation door omstandigheden buiten onze controle. Campings en andere leveranciers die producten en diensten leveren aan Campcation zijn onafhankelijke leveranciers en zijn niet te beschouwen als werknemers of agenten van Campcation, of haar partners en/of leveranciers. Campcation en haar partners zijn niet aansprakelijk voor handelingen, fouten of omissies, verklaringen, garanties, contractbreuken of nalatigheid van Leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade en uitgaven als gevolg daarvan. Campcation en haar partners zijn niet aansprakelijk en hebben geen verplichting om compensatie te bieden voor vertragingen, annuleringen, overboekingen, stakingen, overmacht of andere omstandigheden buiten de directe controle van Campcation. Campcation is ook niet verantwoordelijk voor extra kosten, vertragingen, omleidingen of acties door de overheid of autoriteiten. In geen geval zal Campcation, haar partners en/of Leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van Campcation, of voor enige vertraging of onvermogen om Campcation te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten en diensten verkregen via Campcation. Dit geldt ongeacht de basis waarop een dergelijke aansprakelijkheid is gebaseerd. De disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene Boekingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Niets in deze Algemene Boekingsvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor fraude van onze kant of voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid.

Een bevestiging van uw boeking, met belangrijke informatie zoals de beschrijving van de geboekte camping en prijsinformatie, wordt u per e-mail toegezonden. Indien u binnen 24 uur na de boeking geen bevestigingsmail ontvangt, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Campcation via telefoon, chat of e-mail.

Het herroepingsrecht volgens de wet (2005:59) betreffende overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten verkoopruimten is uitgezonderd in het geval van overeenkomsten voor logies, logies of vrijetijdsbesteding en daarom kunt u een overeenkomst voor de huur van een staanplaats voor een tent, caravan en camper niet annuleren.

In overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van Campcation hebt u recht op kosteloze annulering tot 2 dagen voor de incheckdatum. Je ontvangt dan het volledige bedrag terug, minus "belastingen en toeslagen", wat overeenkomt met 10-15% van het totale bedrag. Als je ervoor kiest om de accommodatie na deze tijd (0-2 dagen voor de incheckdatum) te annuleren, wordt de volledige accommodatiekosten in rekening gebracht. Als de camping de in de reservering overeengekomen diensten niet levert, is Campcation niet verantwoordelijk voor eventuele kosten als gevolg van verhuizing. Als u niet incheckt voor de eerste nacht van de boeking, maar van plan bent in te checken voor de volgende nachten van de boeking, moet u de boeking rechtstreeks bevestigen bij de camping voor de oorspronkelijke incheckdatum om te voorkomen dat de hele boeking wordt geannuleerd.

Om bij ons te boeken/contracteren moet u 18 jaar oud zijn. Bij aankomst kan een identiteitsbewijs worden verlangd. Naleving van de leeftijdsgrens is vereist om toegang te krijgen tot de standplaats. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in het informatiemateriaal bestaande uit beschrijvende teksten, afbeeldingen, faciliteiten, site informatie en boekbare items. Via Campcation bieden de dienstverleners hun diensten aan en zijn zij verantwoordelijk voor de correcte presentatie daarvan.

Wij treden slechts op als tussenpersoon en zijn geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieder en u. Eventuele fouten of tekortkomingen in de overeengekomen dienstverlening dienen daarom rechtstreeks bij de aanbieder te worden geklaagd.

Als u vragen heeft en hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@campcation.se.

Op de overeenkomst tussen u en Campcation, inclusief maar niet beperkt tot deze Algemene Boekingsvoorwaarden, is Zweeds recht van toepassing. De Zweedse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de interpretatie van de overeenkomst en/of de Algemene Boekingsvoorwaarden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt in verband met het boeken van een kampeerplaats (zoals naam, adres en telefoonnummer). Wij zullen de persoonsgegevens verwerken om de boeking en betaling te administreren, marketing en om anderszins onze verplichtingen te kunnen nakomen en rechten uit hoofde van de met u gesloten overeenkomsten te waarborgen. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan incassobedrijven, autoriteiten/rechtbanken voor het innen, vaststellen en nakomen van van uw contractuele verplichtingen. De Zweedse rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie van de overeenkomst en/of de algemene boekingsvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek kunnen zij inzage krijgen in de geregistreerde gegevens, informatie over het gebruik ervan en de bron van de gegevens.