DATASKYDD & COOKIES

Din integritet är viktig för oss. Vi värdesätter ditt förtroende och är engagerade i att skydda all den personlig information du ger oss. Denna sida, som vi uppdaterar då och då, beskriver hur vi använder och behandlar dina personuppgifter och hur vi använder cookies. Vi klargör även hur du kan kontakta oss om du har frågor om din personliga information.

cookies

Dataskydd

Säkerhet

Vilka säkerhetsförfaranden har Campcation infört för att skydda dina personuppgifter? I enlighet med europeiska lagar om dataskydd följer vi reglerna för att förhindra obehörig åtkomst och missbruk av personlig information. Vi använder lämpliga affärssystem och rutiner för att skydda den personliga information du ger oss. Vi använder också säkerhetsförfaranden – tekniska och fysiska begränsningar för åtkomst till användning av personlig information på våra servrar. Endast behörig personal får komma åt personlig information under sitt arbete.

Dina kreditkortsuppgifter lagras ej hos oss utan av betalningsleverantören.

Barn

De tjänster som Campcation erbjuder är inte riktade till barn under 18 år. Användning av någon av våra tjänster är endast tillåten med giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om vi får information från ett barn under 18 år förbehåller vi oss rätten att ta bort den.

Dataskyddsupport

Du har alltid rätt att granska den personliga information som vi håller om dig. Du kan begära en översikt av dina personuppgifter genom att maila oss till info@campcation.se. Skriv ”Begär personlig information – Ditt namn” i ämnesraden på din e-post och inkludera en kopia av ditt identitetskort för att hjälpa oss att förhindra att obehöriga får tillgång till dina personuppgifter.

Om den personliga informationen vi har om dig är felaktig, kommer vi att uppdatera den på din begäran. Du kan också be oss ta bort dina personuppgifter från vår kunddatabas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@campcation.se med ”Begäran om borttagning av personlig information – Ditt namn” i ämnesraden. Vi kan emellertid behöva behålla viss information, till exempel för juridiska eller administrativa ändamål, till exempel för att upptäcka bedrägeri. Du kan när som helst radera ditt användarkonto genom att logga in på ditt konto på Campcations webbplats och välja att ta bort ditt konto.

cactus
Cookies