Generelle bruksvilkår

Versjon fra 26. april 2024-04-26.
Følgende bruksvilkår (”bruksvilkår”) gjelder mellom leireiere (heretter ”Camping Owner” eller ”CÄ”) og Scandinavian Camping Group AB, 556867–9129, med adresse Blekegatan 3, 117 59 Stockholm (heretter kalt ”Campcation” eller ”C”) som formidlere av campingtjeneste. Bruksvilkårene regulerer CÄs bruk og tilkobling til Nettstedet [ADRESSEN] (heretter kalt ”Nettstedet”) samt applikasjonene [NAVN / Definisjon] for mobiltelefon og nettbrett (heretter kalt ”Applikasjoner”). Ved å bruke og registrere CÄ på nettstedet og/eller applikasjonene, godtar CÄ å være juridisk bundet av disse bruksvilkårene og bekrefter at CÄ har lest og forstått dem. Videre samtykker CÄ gjennom registrering og bruk i at Campcation kan sende ut nyhetsbrev og oppdateringer av sitt tilbud til CÄ, forutsatt at CÄ ikke varsler Campcation skriftlig på forhånd. Registrering bekrefter også at den registrerende har full kapasitet og myndighet samt myndighet til å inngå bindende avtaler på vegne av CÄ. Hvis CÄ ikke godkjenner eller har full kapasitet og myndighet og myndighet til å godkjenne disse bruksvilkårene og retningslinjene, skal CÄ ikke bruke nettstedet og/eller applikasjonene.
Generelt

Campcation er ansvarlig formidler av tjenesten for campingtilbud. Som mellommann er Campcation kun ansvarlig for å formidle tilbudet fra Campingeier til kunden. Campingeieren er ansvarlig for innholdet i tilbudet og all håndtering på tilbudsstedet. Campcation er ansvarlig for at brukeren får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling. Campcations tjenester leveres med tilstrekkelig teknologi og nøyaktighet, men det kan ikke garanteres at all informasjon er nøyaktig, fullstendig eller nøyaktig. Hver campingeier er uansett uavhengig ansvarlig for å sikre at den beskrivende informasjonen om overnattingstilbudet (inkludert, men ikke eksklusivt, pris-/avgiftsinformasjon, vilkår og betingelser og tilgjengelige campingtjenester) som vises på campingnettstedet og/eller applikasjonene er nøyaktige. , fullstendig og korrekt. Dersom tjenesten ikke samsvarer med bestillingen på grunn av en situasjon som ligger innenfor Campingeierens kontroll, er Campingeieren fullt ut ansvarlig for et slikt avvik. Campingeierens forpliktelse omfatter således å tilby en bestiller tilsvarende campingtjeneste som han har bestilt dersom det skulle oppstå en situasjon som gjør at den bestemte tjenesten som bestilles ikke kan ytes når en bestiller ankommer campingplassen. Kunden skal i det følgende angis som ”Campinggästen” eller ”CG”. Dersom en Campinggjest ikke mener at Campingeieren har lagt inn korrekt informasjon på Campingsiden, skal Campingeieren i første omgang søke å løse dette etter avtale med Campinggjesten. Dersom det likevel oppstår tvist mellom Campinggjesten og Campingeieren, skal Campcation umiddelbart informeres om dette og gis anledning til å mekle mellom Campinggjesten og Campingeieren for å forsøke å komme til en frivillig avtale. Campingeieren har rett til å stenge en av sine overnattingsplasser på Campcation helt gratis, dersom Campingeieren har fullbooket campingen og en Campinggjest er på stedet eller ringer og ønsker overnatting.

Avbestillingsregler

Campingeieren forplikter seg til, ved å registrere seg på Campcations nettside og/eller applikasjoner, å akseptere Campcations avbestillingsregler overfor campinggjesten. Campinggjesten skal i henhold til Campcations avbestillingsregler, ha rett til gratis avbestilling inntil 2 dager før innsjekkingsdatoen for den valgte innkvarteringen for den valgte innkvarteringen hos campingplassens eier. Hvis CG velger å avbestille innkvarteringen etter denne perioden (mindre enn 2 dager før innsjekkingsdatoen), betales hele avgiften for innkvarteringen, og CG har rett til å motta bestillingsgebyret for innkvarteringen fra Campcation minus Campcations minus Campcations provisjon. CÄ har rett til å gi CG sjenerøse avbestillingsregler enn i henhold til Campcations avbestillingsregler, men Campcation har likevel alltid krav på sin provisjon på 15 % av det opprinnelige bestillingsgebyr. Ved dobbeltbestilling hvor CG har bestilt overnatting via Campcation, uavhengig av type booking og overnatting, men CÄ fortsatt ikke kan tilby ledig overnatting til CG ved ankomst CÄ, skal CÄ tilby tilsvarende overnatting for CG og CÄ må fullt ut bære dette. kostnad kontra CG.

Pris

Campcation har rett til 15 % provisjon av den totale kostnaden for bestillingen inkludert transaksjonsgebyrer med mindre annet er avtalt. Når CG betaler bestillingsgebyret til Campcation, er det gjennom en sikker betalingsløsning som leveres fra tredjepart. Betaling av mottatte kostnad for booking minus provisjon til CÄ skjer ved begynnelsen av hver kalendermåned dersom det ikke er inngått annen særskilt skriftlig avtale mellom CÄ og Campcation. Ved avbestilling vil det bli refundert til CG via Campcation, minus Campcations provisjon på 15 %, til kortnummeret registrert av CG. Campcation fakturerer igjen CÄ for samme beløp. CÄ bestemmer sin egen pris for sine ulike overnattingssteder som tilbys på Campations-nettstedet og/eller applikasjonene.

Endringer i vilkårene for bruk

Disse bruksvilkårene gjelder fra siste endringsdato. Campcation kan fra tid til annen oppdatere vilkårene for bruk. Alle slike endringer trer i kraft så snart de er publisert. CÄs fortsatte bruk av nettstedet og/eller applikasjonene etter publisering av de endrede bruksvilkårene utgjør CÄs godkjenning og samtykke til å være bundet av de endrede bruksvilkårene.

Innsamling og bruk av informasjon

Campcation kan behandle personopplysninger og er personopplysningsansvarlig for opplysninger gitt i forbindelse med tjenesten eller som på annen måte registreres i forbindelse med registrering på Nettstedet og/eller Applikasjonene. Campcation kan også supplere personopplysninger ved å innhente opplysninger fra private og offentlige registre. CÄ gir derfor ved registrering på Nettsiden og/eller Applikasjonene ubegrenset samtykke til at nødvendig behandling av personopplysninger kan skje innenfor rammen av Campcations aktiviteter. Som regel må Campcation også samle inn, lagre, behandle og bruke personopplysningene til CÄs representanter og reelle oppdragsgivere til samme formål og CÄ er ansvarlig for å sikre at disse personene godtar slik behandling. Campcation har rett til å sende nyhetsbrev og annen informasjon til CÄ for å holde vedkommende orientert om nyheter og viktige hendelser samt informasjon fra våre samarbeidspartnere. CÄ kan når som helst melde seg av nyhetsoppdateringer og informasjon ved å kontakte Scandinavian Camping Group AB.

Immaterielle rettigheter

All informasjon, tekst, video, lyd, mediefiler, grafikk og bilder som vises på eller tilgjengelig på nettstedet og/eller applikasjonene (heretter samlet referert til som ”Rettighetene”) tilhører Campcation eller dets lisensgivere. Campcation eller dets lisensgivere, som aktuelt, har full og fullstendig rett til å bruke alt innhold på alle måter og til alle formål, og har alle immaterielle rettigheter knyttet til rettighetene. CÄ har og gir ikke CÄs bruk av nettstedet og/eller applikasjonene CÄ noen eierandel i rettighetene eller nettstedet.

Nettstedet, applikasjonene og rettighetene er beskyttet av svenske og/eller internasjonale immaterielle rettigheter og/eller eiendomslover, som kan inkludere opphavsrett, varemerke, patent eller forretningshemmelighetsrettigheter. CÄ kan kun bruke nettstedet og/eller applikasjonene til personlig bruk eller intern bedriftsbruk. CÄ kan ikke modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledede verk fra, overføre eller selge eller videreselge nettstedet og/eller applikasjonene eller noe innhold.

Alle varemerker, navn, logoer, navn på produkter og tjenester, illustrasjoner og slagord som finnes på nettstedet og/eller applikasjonene (heretter samlet referert til som ”Campcation Brands”) eies av Campcation, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere. CÄ kan ikke bruke Campcation-merker uten Campcations skriftlige tillatelse på forhånd.

Informasjonen som CÄ laster opp på nettstedet og/eller applikasjonene tilhører CÄ eller dets partnere eller lisensgivere, og CÄ er fullt ut ansvarlig for slik informasjon og skal holde Campcation skadesløs for enhver direkte eller indirekte skade forårsaket av Campcation eller en tredjepart som følge av dette. av slik informasjon.

Campcation har rett til å bruke alt materiale og informasjon som en CÄ publiserer på nettstedet og/eller applikasjonene, til markedsføringsformål for Campcation og dets produkter og tjenester. CÄ er ansvarlig for at CÄ eller dets partnere eller dets lisensgivere godkjenner slik bruk av Campcation med mindre Campcation og CÄ skriftlig avtaler noe annet på forhånd.

Lenker

Nettstedet kan gi lenker til en annen parts nettsteder eller andre nettsteder som tilhører Campcations tilknyttede selskaper eller tilknyttede selskaper (”tredjepartsnettsteder”). Disse koblingene er kun gitt for CÄs bekvemmelighet, og disse bruksvilkårene regulerer ikke tredjeparts nettsteder. CÄs tilgang til og tillit til og bruk av disse lenkene og eventuelle tredjepartsnettsteder er helt på egen risiko og er underlagt vilkårene for bruk av slike tredjepartsnettsteder. Campcation er ikke ansvarlig for og skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig overfor CÄ for rettighetene til eller din bruk av noen annen parts nettsted. Inkluderingen av lenker til tredjepartsnettsteder på denne nettsiden og/eller applikasjonene innebærer ikke at vi støtter materialet på disse nettstedene.

CÄ har ikke rett til å lenke til andre bookingnettsteder med mindre Campcation har godkjent slik kobling skriftlig på forhånd.

Kontraktstid og oppsigelsestid

Med mindre annet er spesifikt oppgitt skriftlig mellom Campcation og CÄ, løper CÄs avtale med Campcation på ubestemt tid uten bindingstid.

Eieren av campingplassen kan, gjennom registrering, bli med på Campations nettside og/eller applikasjoner uten en spesiell avgift for tilkobling. Oppsigelse skal skje skriftlig per brev eller e-post. Ovennevnte gjelder ikke hytteovernatting inntil videre. CÄ forbeholder seg imidlertid retten til å fullføre bestillingene som er gjort før oppsigelsen i henhold til Campcations bestillingsbetingelser.

Lover og forskrifter

CÄ godtar å overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter når CÄ bruker nettstedet og/eller applikasjonene. I tillegg, uten skriftlig tillatelse fra CÄ, kan ikke CÄ: (i) få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold eller informasjon på nettstedet ved å bruke noen robot, edderkopp, skrapeteknologi eller annen automatisk eller manuell metode for noe formål, (ii) bryte med begrensningene for eventuelle robotekskluderingsoverskrifter på nettstedet og/eller applikasjonene eller omgå eller omgå andre tiltak som brukes for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet og/eller applikasjonene; for en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning, (iv) dyplenke til enhver del av nettstedet og/eller applikasjonene for ethvert formål eller (v) ”ramme”, ”speil” eller på annen måte inkorporere noen del av nettstedet og/eller applikasjonene med et annet nettsted (hver av de foregående, en ”Uautorisert bruk”).

CÄ kan ikke laste opp eller levere innhold laget for spam, uvelkomne kontakter eller innhold som gjentatte ganger deles på en forstyrrende måte, innhold som støtter ulovlige eller skadelige aktiviteter eller vold, eller som er profant, støtende, vulgært, obskønt, truende, diskriminerende.

Videre kan ikke CÄ bruke reklametitler som ikke tjener det formål å gi informasjon som er relevant for type overnatting, stil eller opplevelse, eller inneholder symboler eller emojier. CÄ kan heller ikke bruke annonser eller profiler som gir uredelige, falske, villedende eller uredelige detaljer.

Brudd på vilkårene for bruk

Campcation forbeholder seg retten til å iverksette tiltak vi anser som nødvendige hvis vi mener at din bruk av nettstedet og/eller applikasjonene bryter disse vilkårene, krenker rettighetene til enhver fysisk eller juridisk person, truer den personlige sikkerheten til en fysisk person eller juridisk person. person. , utgjør en uautorisert bruk eller kan skape et ansvar for Campcation. Slik handling fra Campcation begrenser ikke våre rettigheter eller kompensasjon under noen lov, avtale eller annen norm.

Ansvarsbegrensning

Nettstedet og/eller applikasjonene er tilgjengelige ”i eksisterende stand” med feil og mangler uten noen form for garanti, inkludert, men ikke begrenset til, eierskap, fravær av krenkelse som kan oppstå som følge av håndtering, implementering, bruk eller tilpasset. Uten å begrense det foregående gir Campcation ingen representasjoner av noe slag om nettstedet og/eller applikasjonene at de vil oppfylle spesifikke krav, oppnå spesielle resultater, være kompatible eller arbeide med annen programvare/nettsted eller applikasjon, som de vil fungere uten avbrudd, oppfylle alle standarder for ytelse eller pålitelighet eller være feilfri, at eventuelle feil eller mangler kan eller vil bli rettet, at informasjonen der vil være passende for CÄs behov, eller være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Campcation kan endre og/eller forbedre nettstedet og/eller applikasjonene når som helst. I tilfelle noen spesiell tjeneste eller produkt er inkludert på nettstedet og/eller applikasjonene, innebærer det ikke en godkjenning av tjenesten eller produktet fra Campcation. i forbindelse med, eller som et resultat av, CÄs tilgang til eller bruk av nettsiden og/eller applikasjonene eller med noen forsinkelse eller manglende evne til å få tilgang til, se eller bruke nettsiden og/eller applikasjonene, inkludert vår undersøkelse av CÄs bruk av nettsiden og/eller applikasjonene Nettstedet og/eller applikasjonene, enten basert på en teori om uaktsomhet, kontrakt, sivilt ansvar, objektivt ansvar eller annet, og selv om Campcation har blitt informert om risikoen for slike skader.

Hvis din jurisdiksjon ikke tillater noen av begrensningene ovenfor, kan det hende at noen eller alle de ovennevnte unntakene og begrensningene ikke gjelder for CÄ.

Ansvarsbegrensningene reflekterer risikofordelingen mellom partene, og Campcation vil ikke gjøre nettstedet og/eller applikasjonene tilgjengelige for CÄ uten disse begrensningene. Begrensningene angitt i denne delen skal fortsette å gjelde selv om et begrenset tiltak angitt i disse vilkårene og betingelsene ikke anses å ha oppfylt sitt vesentlige formål. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene trer i kraft til fordel for Campcation.

Skadeerstatning

CÄ godtar å skadesløs, forsvare og holde Campcation, dets partnere og deres offiserer, ledere, ansatte, agenter, partnere, etterfølgere og etterfølgere skadesløs fra og mot alle krav, rettslige prosesser, krav, gjenvinninger, tap, skader, bøter, bøter eller annet kostnader eller utgifter av noe slag eller av noe slag, inkludert men ikke begrenset til rimelige kostnader for juridisk representasjon, honorarer og regnskapsgebyrer som et resultat av noe av følgende: (i) at CÄ bryter disse bruksvilkårene, (ii) at CÄ bryter enhver lov eller tredjeparts rettigheter eller (iii) at CÄ bruker nettstedet og/eller applikasjonene eller noen av rettighetene i strid med disse bruksvilkårene.

Jurisdiksjon og tvist

CÄ godkjenner herved eksklusiv jurisdiksjon og juridisk domstol i Stockholm kommune i Stockholms län, for alle tvister som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet og/eller applikasjonene. Hvis noen del av disse bruksvilkårene blir funnet å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare av en kompetent domstol, vil gyldigheten, lovligheten eller håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene på ingen måte bli påvirket eller svekket. Vår svikt eller forsinkelse med å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene til enhver tid innebærer ikke at vi gir avkall på vår rett til å håndheve den eller andre bestemmelser i denne avtalen i fremtiden.

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom CÄ og Campcation i forhold til nettstedet og/eller applikasjonene, og de erstatter alle tidligere eller samtidige meldinger og forslag, enten elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom deg og Campcation i forhold til nettstedet. CÄs forpliktelser til å erstatte Campcation, sammen med enhver annen del av disse vilkårene, som etter sin natur skal fortsette å gjelde etter oppsigelse av disse vilkårene eller din rett til å bruke nettstedet og/eller applikasjonene, skal fortsette å gjelde.

CÄ bekrefter at det vil føre til uopprettelig skade hvis CÄ bryter disse vilkårene, og at økonomiske skader i slike hendelser kan være utilstrekkelige til å kompensere Campcation. Følgelig, i tilfelle brudd på noen av disse vilkårene for bruk, har Campcation, i tillegg til den økonomiske kompensasjonen som måtte være nødvendig, rett til et midlertidig, foreløpig og/eller permanent påbud som kan være nødvendig for å begrense enhver fortsatt eller ytterligere brudd på disse vilkårene for bruk, uten å vise eller bevise noen faktiske skader eller gi kausjon eller tilsvarende sikkerhet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt. - Vær oppmerksom på at den svenske versjonen av bestillingsvilkårene er gjeldende. Andre språk er kun oppgitt som oversettelser.

Alle meldinger skal sendes til: Scandinavian Camping Group AB 556867–9129, med kopi til: partners@campcation.com.

Alle andre kommentarer, forespørsler om teknisk støtte og andre meldinger relatert til nettstedet skal sendes til: partners@Campcation.no.