I tillegg til vilkårene, betingelsene og databeskyttelsen og informasjonskapslene for Campcation, gjelder følgende betingelser:

Generelle bestillingsbetingelser

Hvem er ansvarlig?

Vi formidler kun boliger. Boligen leveres av tjenesteleverandøren som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Vi er dermed ikke ansvarlige for oppfyllelse av avtalen. Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle feil ved bestilling som oppstår på Campcation på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. Campingplasser og andre leverandører som leverer produkter og tjenester til Campcation er uavhengige leverandører og er ikke å anse som ansatte hos eller agenter for Campcation, eller dets partnere og/eller leverandører. Campcation og dets partnere er ikke ansvarlige for leverandørenes handlinger, feil eller utelatelser, informasjon, garantier, kontraktsbrudd eller uaktsomhet eller for personskade, dødsfall, skade på eiendom eller andre skader og utgifter som oppstår som følge av dette. Campcation og dets samarbeidspartnere er ikke ansvarlige og har ingen forpliktelse til å betale erstatning ved forsinkelser, kanselleringer, overbookinger, streik, force majeure eller andre forhold utenfor Campcations umiddelbare kontroll. Campcation er heller ikke ansvarlig for ekstra utgifter, forsinkelser, omdirigeringer eller handlinger fra myndigheter eller myndigheter. Campcation, dets partnere og/eller leverandører skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av Campcation, eller for forsinkelser eller manglende evne til å bruke Campcation, eller for informasjon, programvare, produkter og tjenester oppnådd gjennom Campcation. Dette gjelder uavhengig av hvilket grunnlag slikt ansvar bygger på. Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene i disse generelle bestillingsvilkårene gjelder kun i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ingenting i disse generelle bestillingsvilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar i tilfelle svindel fra vår side eller for personskade eller død forårsaket av vår uaktsomhet.

Bekreftelse

En bekreftelse på bestillingen din, som inneholder viktig informasjon som f.eks beskrivelse av campingplassen som er bestilt og prisinformasjon vil bli sendt til deg på e-post. Dersom du ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter bestilling, bør du kontakte Campcation direkte på telefon, chat eller e-post.

Endringer eller kanselleringer

Angreretten etter lov (2005:59) om fjernkontrakter og kontrakter utenfor næringslokaler er unntatt fra avtaler om overnatting, overnatting eller fritidsaktivitet og dermed kan du ikke si opp en kontrakt om leie av parkeringsplass for telt, campingvogn og bobiler.

I samsvar med Campcations avbestillingspolicy har du rett til gratis avbestilling opptil 2 dager før innsjekkingsdagen. Da vil du få tilbake hele beløpet minus "skatter og avgifter", tilsvarende 10-15% av den totale summen. Hvis du velger å avbestille innkvarteringen etter denne tiden (0-2 dager før innsjekkingsdagen), påløper full avgift for innkvarteringen. Dersom campingplassen ikke leverer tjenestene som er avtalt i bestillingen, er ikke Campcation ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper på grunn av flytting. Hvis du ikke sjekker inn den første natten av bestillingen, men planlegger å sjekke inn for de påfølgende nettene av bestillingen, må du bekrefte bestillingen direkte med campingplassen senest på den opprinnelige innsjekkingsdatoen for å forhindre at hele bestillingen blir gjennomført. kansellert.

Aldersgrense for bestilling

For å bestille/inngå avtale med oss må du være fylt 18 år. Legitimasjon kan kreves ved ankomst. Overholdelse av aldersgrensen er et krav for å få tilgang til parkeringsplassen. Ved å godta disse vilkårene garanterer du at du er over 18 år.

Leverandørpresentasjoner

Vi er ikke ansvarlige for unøyaktigheter i informasjonsmaterialet som består av beskrivende tekster, bilder, fasiliteter, stedsinformasjon og bestillingsbare objekter. Via Campcation tilbyr Tjenesteyterne sitt tilbud og er ansvarlige for at dette presenteres på en korrekt måte.

Klage

Vi opptrer kun som mellommann og er ikke part i avtalen mellom leverandøren og deg. Eventuelle feil eller mangler ved avtalt tjeneste skal dermed meldes direkte til leverandøren.

Support

Har du spørsmål og trenger hjelp, kan du kontakte oss via info@campcation.se.

Tvist

Avtalen mellom deg og Campcation, inkludert men ikke begrenset til disse generelle bestillingsvilkårene, er underlagt svensk lov. Den svenske domstolen er kompetent til å behandle og avgjøre eventuelle tvister som oppstår i tolkningen av avtalen og/eller de generelle bestillingsbetingelsene.

Personlig informasjon

Vi er behandlingsansvarlige for personopplysningene du oppgir i forbindelse med bestilling av parkeringsplass (som navn, adresse og telefonnummer). Vi vil behandle personopplysningene med det formål å administrere booking og betaling, markedsføring og for på annen måte å kunne oppfylle våre forpliktelser og ivareta rettigheter i henhold til avtalene som er inngått med deg. Opplysningene kan utleveres til inkassoselskaper, myndigheter/domstoler for inndrivelse, fastsettelse og oppfyllelse av dine kontraktsforpliktelser. Den svenske domstolen er kompetent til å behandle og avgjøre eventuelle tvister som oppstår i tolkningen av avtalen og/eller de generelle bestillingsbetingelsene. Etter skriftlig anmodning kan de ta til etterretning hvilke opplysninger som er registrert, opplysninger om hvordan de brukes og hvor opplysningene er hentet fra.